El grup de poesia Alga, amb seu a Castelldefels, publica des de 1983 la revista de literatura del mateix nom.

El 2008 hem celebrat el 25è aniversari amb la publicació d'un número especial on han participat persones que en un moment o altre han tingut vinculació amb el grup.

Així mateix, el 6 de desembre vàrem fer un acte commemoratiu amb la participació d'autoritats, de persones que han estat membres del grup o que han col·laborat durant aquests 25 anys i de totes aquelles persones que van voler compartir amb nosaltres aquest moment de celebració.

El grupo de poesía Alga, con sede en Castelldefels, publica desde 1983 la revista de literatura del mismo nombre.

En 2008 hemos celebrado el 25º aniversario con la publicación de un número especial donde han participado personas que en un momento u otro han tenido vinculación con el grupo.

Asimismo, el 6 de diciembre hicimos un acto conmemorativo con la participación de autoridades, de personas que han sido miembros del grupo o que han colaborado durante estos 25 años y de todas aquellas personas que quisieron compartir con nosotros este momento de celebración.